Belediye web sitesi için tıklayınız


Nisan Ayı Meclisi Toplandı

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısı’nın 1. Birleşimi, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz başkanlığında gerçekleştirildi.

Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen toplantıda, idare tekliflerine ait 29 ve komisyon raporlarına ait 13 ve gündem dışı 5 olmak üzere toplam 47 madde görüşüldü.

Meclis toplantısında Mersin Kent Merkezi Doğu Girişi Özel Proje Alanı (1. Etap) Planlamaya Esas Araştırma Çalışmaları, Jeolojik ve Joteknik Etüt, Nazım ve Uygulama İmar Planı Revizyonu, Kentsel Tasarım ve Proje Görselleştirme İşi kapsamında hazırlananlar ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu 2 red, 3 çekimser oy sonucunda oy çokluğu ile mecliste kabul edildi.

Mersin İli Akdeniz İlçesi, Kent Merkezi Doğu Girişi Özel Proje Alanı/ 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Mevcut Planının hukuki ve yasal olmadığı şeklindeki açıklamaların doğru olmadığını söyleyen Başkan Kocamaz, “Bunlar daha önce görüşüldü. Yasal olmayan hiçbir şey yok. Limana oradan tır girmeyecek. Ben geldiğimden beri o konteynırların oraya koyulmaması için mücadele ediyorum. O konteynırların oraya koyulmaması konusunda çözüm üretmek için MIP’den yetkilileri de çağırdım. Çok kötü bir görüntü var. Gelin buna bir çözüm bulalım, yeni konteynır alanları oluşturulsun dedim. Buradan konteynır dışarıya çıkmasın, bütün ücretini biz alalım diyorsunuz. Bu bölgenin bile büyük kısmını MIP kiralamış. Onların bana söylediği, ‘Konteynırların orada yükselmesi bize peyzaj gibi geliyor’ diyorlar. Para peyzaja dönüşüyor. Bu işlerde bir an evvel karar alıp, uygulamaya geçmemiz gerekiyor. Oradaki insanlarla da görüşüldü, kaç defa toplantı yapıldı. Bunu kendi kafamıza göre yapmadık” dedi.

“Hiç kimse bu itirazlardan kendine pay çıkarmasın”

Dilek ve temenni bölümünde 1/ 5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı ile ilgili itirazlar hakkında bilgi veren Başkan Kocamaz,  “4 merkez ilçemizde toplam 15 bin 90 itiraz olmuş. Bunlardan özel proje alanları ile ilgili 6 bin 23, kentsel dönüşüm ve gelişim alanları ile ilgili 2 bin 621, Devlet Su İşleri’nin talepleri üzerine planlanan dere akslarına itiraz toplam 1292, yüksek gerilim hatlarına yönelik toplam 164 itiraz, turizm alanlarına itiraz yalnızca Mezitli’den 536 tane, kıyı kenarda kalan rekreatif alanlarla toplam 513, Mezitli- Tece Küçük Sanayi Alanı ile ilgili 99, Mezitli- Tece konut dışı kentsel çalışma alanı ile ilgili 57, Mezitli Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgesi ile ilgili 28, Kaplumbağa Üreme Ve Koruma Tampon Sahası ile ilgili 213 ve Mezitli yoğunluk itirazları toplam 380 tane olmak üzere toplam 15 bin 90 itiraz olmuş. 11 bin 926 genel konularla ilgili, 2 bin 115 münferit itiraz var. 1049 tane itirazın da yeri belli değil” ifadelerini kullandı.

Paftası ve adası olmayan itiraz dilekçelerinin bulunduğunu ve sadece itiraz etmiş olmak için dilekçe yazıldığını söyleyen Başkan Kocamaz, “Bu işin organize iş gibi göründüğünü daha öncede söyledim. İtiraz dilekçesi verilmiş ama ne pafta ne ada ne parsel numarası, bunların hiç birisi yok. Dilekçe vermiş olmak için, gaza gelip itiraz edilmiş. Yeniden belediye başkanları ile toplantı yapıldı. O bölgelerde bu itirazlardan değerlendirilmeye değer bulunanlar düzeltilecek. Onun dışında yasal olarak yapmamız mümkün olmayan yerler yapılmayacak. Bu demektir ki biz 1/5000’ik planları yapıyoruz ama Mersin’in geleceği ile ilgili çokta bir şey değişmeyecek, durum bunu gösteriyor. İmar planları kentlerin geleceğini düzenler. İtiraz var diye, ‘şurayı düzeltelim, burayı düzeltelim’ dediğiniz zamanda bu imar planı olmaz. Zaten bu itirazlardan 1500-2000 tanesi ancak yeniden değerlendirilebilir. Onun dışındakiler eski haliyle devam edecek demektir. Hiç kimse kendine buradan pay çıkarmasın. Bu kentin geleceği ile ilgili verilecek radikal kararların arkasında bu meclis ve ilçe belediyeleri durmadığı sürece Mersin’de çok ta düzgün bir plan çıkmayacağını buradan açık seçik ilan ediyorum” şeklinde konuştu.