Belediye web sitesi için tıklayınız


Kamuoyuna Duyurulur

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantısı 2. Birleşiminde görüşülen Gençlik Dayanışma Derneği’nin Emeğe Destek Projesi ile ilgili sosyal medyada belediyemize yönelik yapılan karalama kampanyası nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme gereği duyulmuştur.

Mecliste; Uluslararası Gençlik Dayanışma Derneği’nin Emeğe Destek Projesi kapsamında her türlü giderlerin taraflarınca karşılanarak 3 ay süre ile 15 Suriyeli sığınmacı ve 35 Türk vatandaşının Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin belirleyeceği hizmet alanları dâhilinde geçici destek elemanı olarak çalıştırılmasına yönelik ortak proje yürütülmesi talebi kabul edilmiştir.

Ancak sosyal medyadan Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Burhanettin Kocamaz adına şiddetli bir şekilde karalama kampanyası yürütülmüş; ağır hakaret, tehdit ve iftiralarda bulunulmuştur.

Belirtmek istediğimiz husus; bu proje, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulmuş bir proje olmayıp, Uluslararası Gençlik Dayanışma Derneği’nin Emeğe Destek Projesi kapsamında Federal Alman Hükümeti Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı’nın sağladığı fonla, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Maddesine istinaden, meclisimize getirilmiş proje teklifidir. Kaldı ki bahse konu teklif, meclis kararından sonra Belediye Kanunu’nun 75. Maddesine göre Valilik izninden sonra uygulamaya konulabilecektir. Keza aynı projenin, Konya ve Kilis Belediyelerinde de uygulamaya konulduğu tarafımızca bilinmektedir.

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, Mersin’in en büyük sorunu olan işsizlikle ciddi bir mücadele verdiğimiz şu günlerde, Suriyeli sığınmacılara yönelik böyle bir istihdamı halkımıza açıklayamayacağımızı belirterek, kaç kişi istihdam edilecekse yarısının bizim vatandaşımız olması halinde meclise getirebileceğimizi ifade ettiğimizden teklif, 15 Suriyeli sığınmacı,  35 kendi vatandaşımız olmak üzere 50 kişinin istihdamı şeklinde getirilmiş olup, bu istihdama yönelik her ne ad altında olursa olsun hak ve alacaklar ile tüm yasal sorumluluklar yapılacak protokol kapsamında derneğe ait olacaktır. Bu kapsamda belediye bütçesinden herhangi bir ödeme gerçekleşmeyecektir. Belediyemiz sadece çalışma alanı gösterecektir.

Hal böyle iken, gerçeklerin çarpıtılarak, sosyal medyada yürütülen karalama kampanyasıyla ilgili gerekli yasal işlemi başlatacağımızı belirtiyor, kamuoyuna saygılarımızı sunuyoruz.